Gminna Biblioteka Publiczna
w Jaworniku Polskim
37-232 Jawornik Polski
tel (016) 6514192

Godziny otwarcia
Poniedziałek - NIECZYNNE

Wt.- piąt.  od 900 do 1700

sobota od 900 do 1700Okres wakacji:

Poniedziałek - NIECZYNNE

Wt.- Sob.  od 900 do 1700 

_____________

Biblioteka bierze udział

w programie
"Akademia Orange dla bibliotek"

 

_____________

 

 

 

 

 

 

 

Filie GBP w Jaworniku Polskim

Hadle Szklarskie

wt.-śr. - 900 - 1700

czw. - 900 - 1300

tel. 166514244

_______________

Manasterz

wt.-śr. - 900 - 1700

czw. - 900 - 1300

tel. 166423227

_______________

Hucisko Jawornickie

wtorek - 800 - 1400


Szukaj w serwisie

 Za datę powstania biblioteki w Jaworniku Polskim przyjmuje się 2.01.1958 r, ale pierwsze wpisy nabytków do biblioteki na podstawie dowodu przekazania książek nr 10 P/57 przez Powiatową Bibliotekę Publiczną w Rzeszowie Gromadzkiej Bibliotece Publicznej w Jaworniku Polskim znajduje się pod datą 14.01.1958 r. W bibliotece zachowały się do obecnej chwili sprawozdania roczne, niektóre sprawozdania miesięczne, dowody przydziału książek oraz niektóre rejestry czytelników.

Z zapisków pierwszej bibliotekarki Pani Genowefy Stawarz wynika, że pierwsze pomieszczenie z przeznaczeniem na bibliotekę było skromne, w budynku drewnianym, położonym w miejscu niedostępnym dla czytelników i wymagało kapitalnego remontu. Dlatego też władze gromadzkie w miesiącu listopadzie 1958 r przydzieliły dla biblioteki nowy lokal w budynku murowanym /ratuszu/, tam też mieściła się Gromadzka Rada Narodowa. Polepszyły się warunki lokalowe, stan jakościowy i ilościowy księgozbioru w zupełności zaspokoił potrzeby czytelników. Od 1959 r. prowadzony był również punkt biblioteczny w Szklarach, prowadziła go nauczycielka P. Kazimiera Pałys. W 1968 r. w m-cu wrześniu biblioteka została przeniesiona do budynku gminnego kina JAWOR i Banku Spółdzielczego, gdzie mieściła się do 2000 roku. 
Od stycznia 2000 r biblioteka funkcjonuje pod szyldem Gminna Biblioteka Publiczna w Jaworniku Polskim i mieści się w budynku po byłej Szkole Podstawowej. Zajmuje 2 pomieszczenia na piętrze, powierzchnia użytkowa wypożyczalni i czytelni wynosi 90 m2, co sprawia że siedziba GBP jest nie tylko znacznie obszerniejsza od poprzedniej, ale bardziej funkcjonalna i w lepszym stanie technicznym. Na przełomie lat 2001/2002 dokonano instalacji sanitariatów wewnątrz budynku oraz doprowadzono wodę do biblioteki.

Z posiadanej dokumentacji wynika, ze często zmieniała się również kadra pracująca w bibliotece, kolejno pracowały:
P. Genowefa Stwarz, P. Władysława Walaszek, P. Anna Cieśla Pieńczak, P. Maria Haznar Bury, p. Jan Szałaj, P. Elżbieta Żak - Lech, P. Stanisława Kądziołka Zielińska, P. Henryka Budnik, P. Ewa Jamrozik, a także pomysłodawca i założycielka tej strony P. Stanisława Pałys.

Od 1988 r. pracuje również P. Maria Piątek

Od 01.08.2016 r. p o.Dyrektorem GBP jest mgr Elżbieta Macieląg