Gminna Biblioteka Publiczna
w Jaworniku Polskim
37-232 Jawornik Polski
tel (016) 6514192

Godziny otwarcia
Poniedziałek - od 800 do 1600

Wt.- piąt.  od 800 do 1700

sobota od 800 do 1700Okres wakacji:

Poniedziałek - od 800 do 1600

Wt.- Sob.  od 800 do 1700 

_____________

Biblioteka bierze udział

w programie
"Akademia Orange dla bibliotek"

 

_____________

 

 

 

 

 

 

 

Filie GBP w Jaworniku Polskim

Hadle Szklarskie

wt.-śr. - 900 - 1700

czw. - 900 - 1300

tel. 166514244

_______________

Manasterz

wt.-śr. - 900 - 1700

czw. - 900 - 1300

tel. 166423227

_______________

Hucisko Jawornickie

wtorek - 73-  1630

  

Szukaj w serwisie

 

                                              

 

 

 

W październiku roku 2018 została zakończona budowa placu przy Świetlicy Wiejskiej w Zagórzu, przeznaczonego na ogniska oraz imprezy kulturowe dla mieszkańców Sołectwa. Wykonany on został przy dofinansowaniu z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w ramach zadania pn.: „Wydzielenie i zagospodarowanie terenu na ogniska i wspólne spotkania kulturowe obok budynku Świetlicy Wiejskiej II etap – utwardzenie placu spotkań płytami ażurowymi”.

Plac ten jest kolejnym etapem programu krótkoterminowego odnowy wsi Zagórze, rozpoczętym w roku 2017 zadaniem pn.: „Poprawa estetyki i atrakcyjności miejscowości poprzez budowę placu przeznaczonego do organizacji spotkań kulturalnych i plenerowych obok budynku Świetlicy Wiejskiej w m. Zagórze I etap”

Prace wykonane w ramach drugiego etapu obejmowały działania, takie jak wydzielenie i utwardzenie przy pomocy płyt ażurowych terenu o powierzchni 320 m2, poprawę estetyki okolicy placu przez nasadzenie kwiatów i krzewów ozdobnych, czy pozyskanie ławek i stolików które służyć będą mieszkańcom podczas spotkań. Projekt ten powstał przy aktywnym zaangażowaniu mieszkańców Sołectwa Zagórze, a także przy współpracy z Ochotniczą Strażą Pożarną w Zagórzu, Zespołem Szkół i Placówek w Manasterzu, Gminnym Ośrodkiem Kultury, Gminną Biblioteką Publiczną oraz Gminną Spółdzielnią „Samopomoc Chłopska”.

Całkowity koszt zadania wyniósł 50 000,00 zł, przy kwocie dofinansowania równej 10 000,00 zł.

 

 

Wygląd terenu przed rozpoczęciem prac

 

 

W trakcie utwardzania płytami

 

 

Wykonanie utwardzenia widok na budynek Świetlicy Wiejskiej

 

 

Widok na nowopowstały plac