Aktualności

Informujemy

Informujemy, że Gminna Biblioteka Publiczna oraz jej filie będą otwierane dla czytelników po wdrożeniu procedur oraz przygotowaniu lokali.

O konkretnym terminie uruchomienia bibliotek, zadecyduje organ prowadzący daną placówkę, po konsultacji z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną.

Wkrótce, na stronie internetowej, oraz fb podamy szczegółowe informacje dotyczące działalności biblioteki.

Czytaj więcej »

Forum Kobiet 2020

W dniu 6 marca odbyło się już po raz 3 Forum Kobiet Aktywnych Gminy Jawornik Polski zorganizowany przez GBP w Jaworniku Polskim. Wśród zaproszonych gości byli: Wójt Gminy Pan Stanisław Petynia, Sekretarz Gminy Pani Agnieszka Czapla, Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Przeworsku Pani Małgorzata Szpejankowska, Dyrektor Biblioteki Publicznej w Przeworsku Pan Henryk Prochowski, dyrektorzy szkół oraz instytucji z terenu gminy, pracownicy bibliotek, zaprzyjaźnione z biblioteką Panie nauczycielki ze Szkoły w Manasterzu i Jaworniku Polskim, a także przedstawicielki ze wszystkich organizacji kobiecych działających na terenie gminy.

Czytaj więcej »