Forum Kobiet 2020

A że Pan Bóg ją stworzył, a szatan opętał, 
Jest więc odtąd na wieki i grzeszna i święta,
Zdradliwa i wierna, i dobra i zła,
I rozkosz i rozpacz, i uśmiech i łza…
I anioł i demon, i upiór i cud,
I szczyt nad chmurami, i przepaść bez dna.
Początek i koniec…
Julian Tuwim

W dniu 6 marca odbyło się już po raz 3 Forum Kobiet Aktywnych Gminy Jawornik Polski zorganizowany przez GBP w Jaworniku Polskim. Wśród zaproszonych gości byli: Wójt Gminy Pan Stanisław Petynia, Sekretarz Gminy Pani Agnieszka Czapla, Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Przeworsku Pani Małgorzata Szpejankowska, Dyrektor Biblioteki Publicznej w Przeworsku Pan Henryk Prochowski, dyrektorzy szkół oraz instytucji z terenu gminy, pracownicy bibliotek, zaprzyjaźnione z biblioteką Panie nauczycielki ze Szkoły w Manasterzu i Jaworniku Polskim, a także przedstawicielki ze wszystkich organizacji kobiecych działających na terenie gminy.

Podczas spotkania Wójt gminy złożył wszystkim Paniom życzenia i wręczył kwiaty, został też odczytany list od Wojewody Podkarpackiej Pani Ewy Leniart skierowany do wszystkich Pań aktywnie działających na terenie naszej gminy

Wszystkich zebranych gości zachwycił występ Zespołu działającego przy Warsztatach Terapii Zajęciowej z Korytnikach, który zaprezentował przedstawienie „Uliczki lwowskie”. Podczas Forum czytana była poezja naszej rodzimej poetki Cecylii Jamrozik. Wiersze czytane przez uczestników spotkanie przeplatane były występami Zespołu Śpiewaczego działającego przy Kole Emerytów i Rencistów w Jaworniku Polskim.

Serdecznie dziękuję wszystkim za udział w spotkaniu :))