Forum Kobiet Aktywnych 2019 :))

Musimy mieć wytrwałość i ponad wszystko wiarę w siebie.

Musimy być pewne, że mamy do czegoś talent…

To słowa Marie Curie-Skłodowskiej,

które odzwierciedlają siłę jak drzemie w nas kobietach.

W dniu 8 marca w Sali budynku Technitexu odbyło się zorganizowane przez GBP Forum Kobiet Aktywnych Gminy Jawornik Polski. Wśród zaproszonych gości byli: Wójt Gminy Pan Stanisław Petynia, Skarbnik Gminy Pan Piotr Kaweński, Poseł na Sejm Pani Anna Schmidt- Rodziewicz, Pani Joanna Fabicka- poetka, pisarka, scenarzystka, Dyrektor Biura Poselskiego – Pan Mirosław Hajnosz, Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Przeworsku Pani Małgorzata Szpejankowska, Prezes Spółdzielni Socjalnej Jawor Pani Marta Smaroń, dyrektorzy szkół oraz instytucji z terenu gminy a także przedstawicielki ze wszystkich organizacji kobiecych działających na terenie gminy.

Podczas spotkania Wójt gminy złożył wszystkim Paniom życzenia oraz wręczył kwiaty, Pani poseł skierowała do zebranych ciepłe słowa życząc dalszej owocnej pracy, został też odczytany list od Wojewody Podkarpackiej Pani Ewy Leniart. Odbyło się spotkanie autorskie z Panią Joanna Fabicka, która skradła serca wszystkich zebranych swoją twórczością i otwartością. Całość spotkania uświetniły wstępy młodzieży ze szkoły Podstawowej w Jaworniku Polskim przygotowane pod opieką Pani Marty Piątek.  
Wszystkim uczestnikom składamy serdeczne podziękowania:))