Narodowe Czytanie – “Balladyna” Juliusza Słowackiego

“Książka to mędrzec łagodny i pełen słodyczy, który puste życie napełnia światłem, a puste serca wzruszeniem”

– Kornel Makuszyńki-

W dniu 11 września na placu przed Urzędem Gminy odbyło sie Narodowe Czytanie tegorocznej lektury “Balladyny” Juliusza Słowackiego. Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy więli udział w tegorocznej akcji upowszechniania czytelnictwa.