Wydzielenie i zagospodarowanie terenu na ogniska i spotkania kulturowe dla mieszkańców w miejscowości Zagórze – Podkarpacki Plan Odnowy Wsi na lata 2017-2020

W październiku roku 2018 została zakończona budowa placu przy Świetlicy Wiejskiej w Zagórzu, przeznaczonego na ogniska oraz imprezy kulturowe dla mieszkańców Sołectwa. Wykonany on został przy dofinansowaniu z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w ramach zadania pn.: „Wydzielenie i zagospodarowanie terenu na ogniska i wspólne spotkania kulturowe obok budynku Świetlicy Wiejskiej II etap – utwardzenie placu spotkań płytami ażurowymi”.

Plac ten jest kolejnym etapem programu krótkoterminowego odnowy wsi Zagórze, rozpoczętym w roku 2017 zadaniem pn.: „Poprawa estetyki i atrakcyjności miejscowości poprzez budowę placu przeznaczonego do organizacji spotkań kulturalnych i plenerowych obok budynku Świetlicy Wiejskiej w m. Zagórze I etap”

Prace wykonane w ramach drugiego etapu obejmowały działania, takie jak wydzielenie i utwardzenie przy pomocy płyt ażurowych terenu o powierzchni 320 m2, poprawę estetyki okolicy placu przez nasadzenie kwiatów i krzewów ozdobnych, czy pozyskanie ławek i stolików które służyć będą mieszkańcom podczas spotkań. Projekt ten powstał przy aktywnym zaangażowaniu mieszkańców Sołectwa Zagórze, a także przy współpracy z Ochotniczą Strażą Pożarną w Zagórzu, Zespołem Szkół i Placówek w Manasterzu, Gminnym Ośrodkiem Kultury, Gminną Biblioteką Publiczną oraz Gminną Spółdzielnią „Samopomoc Chłopska”.

Całkowity koszt zadania wyniósł 50 000,00 zł, przy kwocie dofinansowania równej 10 000,00 zł.